Disclaimer

De website www.ondernemendcleantechregio.nl ten behoeve van Ondernemend Cleantech Regio en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van Ondernemend Cleantech Regio.

Toegang tot en gebruik van de website en de producten en diensten die via de website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Verklaring.

Het is niet toegestaan de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of anderszins te verveelvoudigen of op te slaan zonder voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Ondernemend Cleantech Regio.

De inhoud van de website en andere uitingen van Ondernemend Cleantech Regio op het internet is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Ondernemend Cleantech Regio wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Ondernemend Cleantech Regio behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Ondernemend Cleantech Regio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de website.

Wanneer Ondernemend Cleantech Regio hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor uw eigen risico.

Ondernemend Cleantech Regio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Ondernemend Cleantech Regio worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Ondernemend Cleantech Regio.

April 2019 ©

Indien er naar aanleiding van deze disclaimer vragen ontstaan, neem dan contact op met info@ondernemendcleantechregio.nl